Allt handlar om din data

10.10.2017 kl. 19:19
Reserapport

Ant Simons och Robin Österholm från Webbhuset deltog i konferensen MyData2017, som gick av stapeln i Tallinn och Helsingfors i soligt augustiväder.

Det vimlade av professorer, uppstartföretag och ivriga aktivister från alla delar av vårt samhälle. Många var entusiastiska, kanske rentav uppspelta. Äntligen händer det något STORT på dataskyddsfronten!

De flesta av konferensdeltagare har jobbat i flera år med dessa frågor och har bland annat grunnat på om det är rätt att Google, Apple, Facebook och Amazon har ensamrätt till din data?

Lanserades på MyData2017: "King GAFA and the Magical 0-1 Crop" Del 1/5 -University for Applied Arts Vienna. Projektet vill genom sagoberättande belysa problematiken med storföretag som äger vår data. Läs mer och se följande avsnitt på www.kinggafa.com


Borde det inte vara du själv som bestämmer vem som får göra vad med den data som du genererar? Denna centrala fråga upprepades i de flesta anföranden under konferensen. Vi tog del av både banbrytande forskning, nya sätt att hantera personuppgifter, men också många praktiska lösningar som redan nu fungerar på olika håll i världen.

En sak enades alla om. Dataskyddsreformen är startskottet, inte målet. Visst, de flesta företag och organisationer har en stor mängd arbete framför sig bara för att komma över ribban i maj 2018.

Men en del organisationer tänker längre.

Att ge tillbaka är en konkurrensfördel

De har börjat ge tillbaka kontrollen över persondatan till dig som genererat den. Dessa organisationer kan få stora konkurrensfördelar i framtiden eftersom folk litar på dem. För tillit, det är en stark valuta.

Och här kommer de goda nyheterna för oss och våra kunder: Vi fick upprepade gånger höra att tredje sektorn står högt i kurs när det gäller just tillit. Man litar alltså på att tredje sektorn hanterar personlig information bättre än vad företagen gör.

Vi ryckte Teemu i ärmen

Vi fick också möjlighet att ställa några frågor till konferensorganisatören Teemu Ropponen som är verksamhetsledare på Open Knowledge Finland om dataskyddsreformen och tredje sektorn.

- Dataskyddförordningen ses av många som ett nödvändigt ont. Jag vill få oss att se den som en möjlighet. 

Open Knowledge Finland har tagit fram en MyData-modell som i stort går ut på att kontrollen över dataflödena ligger hos den enskilda individen, inte hos tjänsteleverantörerna. Du kan läsa en ingående Whitepaper om Mydata-modellen här.

Teemu lyfte också fram något som han ser som ett hot mot traditionella föreningar: I synnerhet unga lockas i dag av det som många har börjat kalla den fjärde sektorn, d v s medborgaraktivism och engagemang inom "lösa nätverk" utanför den traditionella tredje sektorn. Inom fjärde sektorn kan man själv skräddarsy precis vad man vill delta i, och vad man lämnar bort.

Precis som mycket annat idag karakteriseras denna typs engagemang av "snuttifiering", "bubblifiering" och fokus på mig själv. Det handlar så att säga inte om vad jag kan göra för världen, utan om vad världen kan erbjuda mig. Vad tredje sektorn kan erbjuda är en gemenskap, en tydlig kontext. Många kunde till och med hitta en plats i samhället via gemenskapen. Utmaningen är förstås att lyfta fram dessa på ett lockande sätt. 

En modell vi tror på 

Vi kommer att ha Mydata-modellen och dess principer i åtanke i allt vi bygger på Webbhuset. Arbetet har redan börjat. Men eftersom vi talar om ett paradigmskifte så händer inget över en natt. Det blir spännande att se vad som hänt på MyData-fronten på nästa års konferens!

Text: Robin Österholm
Foto: MyData2017.org